JAS 39 Gripen på Trollhättan-Vänersborgs flygplats

  • Hem
  • JAS 39 Gripen på Trollhättan-Vänersborgs flygplats
17 april, 2022

Skaraborgs flygflottilj avser genomföra landningar och starter på Trollhättan-Vänersborgs flygplats med Jas 39 Gripen under perioden tisdag 12 maj – fredag 15 maj klockan 07:00 – 13:00. Reservperiod är måndag 18 maj – torsdag 21 maj klockan 07:00 – 13:00.

Vi har gjort en bedömning av vilka hushåll och verksamheter som är berörda av informationen och ber om överseende ifall någon saknas. Vår bedömning är att det inte är lämpligt att hålla informationsmöten på flygplatsen med hänvisning till smittorisker. Förmedla därför gärna den här informationen till andra boenden eller verksamheter som kan ha intresse av detta.