Crew information

Read Landing fees and charges information, 2019, or call +46 520 82500 or fax+46 520 83817
info@fyrstadsflyget.se. Send handling request to info@fyrstadsflyget.se or fax +46 520 83817

Café and catering +46 520 524950

The Airport

Bana 15-33. Flygplatsen får ta emot flygplan med högst referenskod 2 C.

Flygplatsledningen kan medge begränsad trafik med flygplan med högre krav på bankod.

Banans längd 1 710 m, landning bana 33 dock 1 500 m pga inflyttad tröskel.

Banans bredd är 30 m och stråkbredden 150 m.

Flygplatsens banor är godkända med instrumentbanor med följande radionavigeringsutrustning i enlighet med procedurer publicerade av Luftfartsverket:
Bana 15: Icke precisionsinflygningsbana med NDB.
Bana 33: Precisionsinflygningsbana med ILS och NDB.
Flygplatsljussystem bana 15: Högintensivt inflygningsljus, enkelt, längd 420 m.
Högintensiva banljus och PAPI.
Bana 33: Högintensivt inflygningsljus typ Calvert, längd 900 m.
Högintensiva banljus och PAPI.
Banornas och stationsplattans bärighet är begränsad till PCN 15. Avsteg kan medges.
Flygtrafikledningstjänsten bedrivs som flygkontrolltjänst.
Flygplatsen har vissa begränsningar av miljöskäl.

Opening hours

Reservation för tidsändringar
Öppettider, lokal tid: AD H24, TWR, REFF AND FUEL
(I samband med lov/helger är det reducerade öppettider)

Flygledartornets ordinarie öppettider:

Monday – Thursday05:50 – 21:25
Friday06:30 – 20:15
Saturdaystängt
Sunday13:00-15:00 17:00-20:05

Extra öppethållning kan erbjudas på begäran, kostnad enligt särskild prislista.

Flygplatsen har räddningstjänst under öppettid i kategori B4.

Flygplatsen tillhandahåller bl a Statoils bränsle A1 under öppettid.

Fyrstads Flygplats AB tillhandahåller ramptjänst samt trafikant- och expeditionstjänst.

Våra passagerarutrymmen och vår utrustning är dimensionerad för handling av Saab 340, men vi klarar även andra flygplanstyper på begäran.

Fyrstads Flygplats AB äger två hangarer vilka för närvarande är uthyrda.

For more information

http://www.aro.lfv.se/wapmet/select.asp

http://www.crewbriefing.com

http://www.acr-sweden.se

https://www.qoms.se/nyaAvikatorn