Bagage

Följande får du ta med:

 • Vätska, gelé och spray som får tas med i handbagaget begränsas till behållare som rymmer max 100 ml (1 dl).
 • Behållarna (flaskor, burkar, tuber osv) ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd.
 • Plastpåsen ska dessutom vara återförslutningsbar.
 • Det är tillåtet att medföra en (1st) en-liters plastpåse per varje passagerare som har biljett/boardingkort.

Vad avses med vätska?

Vätskor omfattar geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare. Exempel på detta är vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, sprayer och annat med liknande konsistens.

Undantag från vätskeregeln:

 • Mediciner
 • Barnmat
 • Mat och vätska som ingår i särskild diet.

För en fullständig lista, läs mer på Transportstyrelsens hemsida

Barnvagn

Vid resa med barn kan barnvagn medföras utan extra kostnad.

Vapen

Skicka en förfrågan på kundcenter@flygbra.se om det är möjligt att få med vapen på önskad flight. Vapen tas endast emot då flygbolaget har gett OK för det.

 

Hur mycket bagage får jag ta med mig?

Handbagage:

Endast ett litet handbagage (t ex en handväska eller portfölj) som väger max 8 Kg och är max 45x35x20cm tillåts i kabinen. Det är viktigt för Din och andras säkerhet och komfort att ditt handbagage inte är för stort. Handbagaget skall rymmas under flygstolen framför Dig.

Incheckat bagage:

Högsta tillåtna bagagevikt på incheckat bagage är max 23 kg bagage/person. Vid övervikt på incheckat bagage tas en avgift på 300 kr ut (23-32 kg)

Övervikt på en enskild väska kan inte förbokas utan betalas med kort på flygplatsen i samband med incheckning.

Obs! Varje enskild väska/kolli får max väga 32 kg.

Extra bagage

Har du mer dig fler kollin än vad som ingår i din biljett behöver du köpa till extra bagage. Det gör du genom något av följande:

 • I samband med din bokning på flygbra.se (200 kr/väska/resväg bokas senast 3 timmar innan avresa)
 • Ring till Kundcenter (200 kr/väska/resväg bokas senast 3 timmar innan avresa inom Kundcenters öppettider)
 • Via din resebyrå (200 kr/väska/resväg bokas senast 3 timmar innan avresa inom resebyråns öppettider)
 • På flygplatsen i samband med avresa (425 kr/väska/resväg)

Observera att samtliga BRA Service Centers är kontantfria.

 

Dock kan BRA aldrig garantera att bagaget kan levereras med det flygplan du själv reser med. Detta på grund av att det eventuellt kan vara mycket bagage ombord.

Vid upptäckt av skadat bagage skall passagerare meddela BRA kundtjänst (tel:0520-825 00) omgående efter upptäckt. Om passageraren inte upptäcker skadorna förrän denna exempelvis har nått sin bostad, har passageraren fortfarande rätt att reklamera skadan så länge detta görs omgående efter upptäckt och senast inom sju dagar från mottagandet av bagaget.

 

Av säkerhetsskäl får nedanstående artiklar inte medföras i passagerares bagage:

 • Komprimerade gaser (kraftigt nedkylda, brandfarliga, ej brandfarliga och giftiga) t ex butan, syrgas, flytande kvävgas, syrgastuber och tuber med komprimerad gas.
 • Frätande ämnen som syror, alkalier, våtelementsbatterier och apparater som innehåller kvicksilver (t ex termometrar).
 • Explosiva ämnen, krigsmateriel, ammunition (inklusive tomma patroner), handeldvapen, fyrverkeripjäser, lysraketer och pistolhattar.
 • Brandfarliga vätskor och fasta ämnen som tändvätska, tändstickor, målarfärg, förtunningsmedel och braständare.
 • Radioaktivt material.
 • Portföljer och attachéväskor med installerade larmanordningar.
  Oxiderande ämnen såsom blekmedel och peroxider.
 • Giftiga och smittbärande ämnen som insektsgifter, ogräsmedel och levande virusodlingar.
 • Övriga farliga artiklar, t ex magnetiserat gods och anstötliga eller irriterande ämnen.
 • Mediciner och toalettartiklar i begränsade mängder, vilka är nödvändiga eller lämpliga för passagerarens behov under resan, får dock medtagas; till exempel hårsprayer, parfymer och mediciner.
 • Mer information angående bagage hittar Du på flygbolagets hemsida http://www.flygbra.se eller på Transportstyrelsen.