Ledig Hangarplats

Uppdaterad den

Om flygplatsen

Flygplatsen investerar för att fortsatt kunna vara en bra bas för en varierad verksamhet. Flygplatsen har en uttalad satsning att erbjuda ett ökat utbud av flygtrafik, både internationellt och inom Sverige. Till exempel görs förbättring av ytor för både avgående och ankommande passagerare under 2018.

 

  • Flygplatsen ägs av fyra kommuner i aktiebolagsform
  • Frikostiga öppethållningstider
  • Linjetrafik till Stockholm
  • Möjlighet till säkerhetskontroll, flygplatsen är säkerhetsgodkänd
  • ILS kat I, RNP inflygningsprocedurer
  • Jet A1 och 100 LL, till hösten 2018 också 91UL
  • Referenskod 3C
  • Förarbeten pågår för att skapa ytor för ytterligare hangarer

 

Om Vita Hangaren

Välunderhållna lokaler om 648 m².
Port mot airside (bredd 26 m, höjd 8 m) men tillträde är möjligt både från land- och airside.

Förbindelsegång om ca 80 m² mot Gula hangaren finns.

Tryckluftsanläggning, oljeavskiljare, lås- och larmsystem, brandposter, energisnål uppvärmning med bergvärme och aerotemprar.

I anslutning till hangaren finns på landside asfalterade uppställningsytor.

Hangaren uthyres från den 1 november 2018, men tillträde tidigare kan diskuteras.

 

Närservice

På flygplatsen finns café, kontors- och konferenslokaler samt pausrum för hyresgäster.  Akutsjukhus finns ca 10 minuter från flygplatsen (NÄL).

Parkering

Gott om avgiftsfria parkeringar utanför och innanför inhägnat område.  Även elbilsladdningsplatser.

Övriga kommunikationer

Området ligger strategiskt bra ur kommunikationssynpunkt med närhet till E45, E6 och tåg till Göteborg på 37 minuter och kollektivtrafik till flygplatsen.

Regionens näringsliv

Från ett beroende av ett antal stora industriföretag har regionen idag en mycket bred branschstruktur med fler småföretag inom handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima, kreativa och gröna näringar. Antalet företag har ökat till cirka 40 000 i upptagningsområdet. Combitech, Vattenfall och GKN Aerospace Sweden AB, som erbjuder underhåll på flygplansmotorer, är exempel på företag med verksamhet i flygplatsens absoluta närhet.

Övrigt

Idag finns i hangarerna verksamhet i enlighet med EASA Part 145. Underhåll på SAAB 340/2000, Cessna Citation 500 Series och andra flygplan har pågått sedan 1993.

Vi vill tillsammans med nya och gamla kunder skapa kostnadseffektiva lösningar, dra nytta av kompetens som finns på flygplatsen och utveckla flygplatsområdet och flygplatsens verksamhet.

Kontakta gärna flygplatschefen Anna Råhnängen, 0520-52 49 11, anna@fyrstadsflyget.se eller vår tekniske chef Joakim Ahlqvist, 0520-52 49 30 för mer information om de lediga hangarerna eller en gemensam utveckling.