Miljöarbete

Grönt är skönt

Vi får ofta höra om flygets negativa miljöpåverkan. Faktum är att ett fullsatt flygplan drar mindre än 0,4 liter/mil per person. Det tål att jämföras! Ser man till det stora sammanhanget så står flyget för 3-4 % av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid och inrikesflyget för mindre än 1 % av Sveriges totala utsläpp. Hela den svenska flygbranschen har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045.

Som några goda exempel på vårt gröna arbete kan nämnas att vi gör ”gröna inflygningar” i så stor utsträckning som möjligt. Grön inflygning är en landningsteknik för att minska utsläpp och buller. Vi använder även varm sand istället för farliga ämnen när det är halka på landningsbanan och har ”kort taxning” – korta och effektiva färdsträckor på själva flygfältet. Flygbensinen som de mindre flygplanen tankar är numera blyfri.

Vi jobbar dessutom hela tiden för att minska vår resursförbrukning (papper, el och annat avfall) och ständiga energieffektiviseringar är för oss en självklarhet.

Grönt är ju skönt!

Just nu på flygplatsen

Vår målsättning är att ha en helt FOSSILFRI DRIFT AV FLYGPLATSEN. En oberoende kartläggning visar att vi nästan är där men några mindre åtgärder återstår, t ex ska vi byta ut vår bensindrivna gräsklippare mot något hållbarare.

Belysningen på plattan och ventilationsanläggningarna i terminalen ska förbättras för att minska energiförbrukningen. All belysning byts successivt ut mot LED eller energilampor och rörelsedetektorer för belysning installeras löpande.

Elförbrukning mäts och följs upp på ca 15 ställen på flygplatsen så vi kan se hur mycket vi sparar. Den el vi ändå förbrukar är Grön El.

Grön Flygplats

Vi köper bioflygbränsle motsvarande vårt eget tjänsteresande för att våra flygresor ska vara hållbara.

Flygplatsen är delaktig i projektet ”Grön Flygplats”, ett projekt med målsättningen att markant minska koldioxidutsläppen på Sveriges regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Projektet bekostas av Tillväxtverket.

Vi tillhandahålla laddmöjligheter för de mindre elflygen. Kul!

Förnybara källor

All el är märkt Bra Miljöval, kommer från ursprungsmärkt vind- eller vattenkraft och är 100% förnybar. Grön el helt enkelt.

Våra fordon drivs sedan några år tillbaka på HVO vilket är en växtbaserad diesel. Vi har utvärderat detta och inte sett några negativa effekter så vi fortsätter.

Din elbil laddar du gratis hos oss när du är på resande fot.

Efter att ha gjort en grundlig genomgång av hela flygplatsens verksamhet, energiförbrukning och kemikaliehantering ser vi att vår miljöpolicy är riktig och stämmer med vilka åtgärder som måste prioriteras.

Vår miljöpolicy

Miljön är av avgörande betydelse för den civila luftfarten och därmed för oss. Vi skall ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår flygplats, främst genom att minska utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändning och uppkomsten av avfall. Vi vill uppnå våra mål genom följande åtgärder.