Reklam hos oss

Vi kan erbjuda reklamplatser på flygplatsen i form av belyst reklamskylt vid infarten till flygplatsen.
Ljuslådor finns både i avgångs- och ankomsthallen och vi kan även erbjuda plats för roll-up.
Vill du marknadsföra något speciellt event eller på annat sätt synas på flygplatsen så hör av dig till oss!
För mer information kontakta oss på info@fyrstadsflyget.se