Reklam hos oss

En flygplats erbjuder många möjligheter att exponera ett företags varumärke i en dynamisk och positiv omgivning. 

Målgruppen flygresenärer är unik. 85% affärsresenärer. Under 2018 räknar vi med att uppemot 45 000 resenärer kommer att passera på Trollhättan Vänersborgs flygplats Dessutom besöker många människor flygplatsen för att lämna eller ta emot resenärer, för att ha möten, äta lunch eller delta i något av de event som arrangeras. Det är en miljö där det alltid rör sig folk där reklambudskap exponeras effektivt. Vi erbjuder både digitala skärmar och analoga reklamytor.

 

Vill ditt företag synas på Trollhättan Vänersborgs flygplats?

För mer information och priser kontakta:

www.annonsbolaget.nu
Pål Vireberg, Annonsbolaget
Mobil:  0709 99 93 95
E-post:  pal@annonsbolaget.nu