Särskilda behov

Resenärer som är rörelsehindrade eller funktionshindrade kan resa med BRA när som helst, förutsatt att det inte är fler än två stycken passagerare per flygtur som behöver assistans. För att resan skall bli så trevlig och enkel som möjligt och inte på något sätt vara besvärlig, är det mycket viktigt att vi vet om detta på förhand, och att vi vet om vi måste vidtaga speciella åtgärder. Denna information måste därför lämnas till vår kundtjänst på telefon 0520-825 00 eller kundcenter 0771-440010 vid bokningstillfället.

Funktionshindrade får enligt reglerna inte sitta vid någon av nödutgångarna.

Synskadade

Av säkerhetsmässiga skäl kan BRA inte acceptera fler än två synskadade passagerare med eventuell förarhund per flygning. Synskadade passagerare får full assistans vid behov. För att det skall gå så smidigt som möjligt, är det viktig att passageraren, eller den som bokar flygningen, informerar BRA om fallet, detta görs via telefon till 0520-825 00.

Vilka regler gäller för gravida?

För att understöda säkerheten vid alla BRA flygningar har vi utarbetat följande bestämmelser för resande som är havande:

2-4 veckor före beräknad förlossning
BRA kräver ett läkarintyg, som intygar att den resande är pigg och vid god hälsa och datum när barnet förväntas födas. Om en passagerare ankommer till incheckning utan läkarintyg, måste tyvärr den resande avvisas tills ett sådant betyg är införskaffat. ”Biljetter” i sådana fall, kan alltid ombokas till en annan flygning, utan extra kostnad.

0-2 veckor före beräknad förlossning
0-2 veckor före beräknad förlossning får inte den gravida passageraren åka.

OBS! Om kvinnan har upplevt några medicinska problem under sin graviditet bör hon alltid konsultera sin läkare innan hon flyger med BRA.

Resa med spädbarn och hur bokar jag dem?

Spädbarn är barn mellan 0 och 2 år. Spädbarn enligt dessa definitioner är begränsat till maximum tre barn per flygning hos BRA . Spädbarn måste resa med en vuxen och sitta i den vuxna personens knä. Barnet reser gratis och har rätt till 10 kg incheckat bagage.

Djur

Medföljande djur skall transporteras i en vattentät bur, ha en totalvikt på  max 8 kg för att accepteras inne i kabinen. Vi accepterar hundar och katter. Antalet djur per flight är begränsat till totalt två stycken.

Allergi

För din egen försäkran om att det inte finns några djur av den sort som du är allergisk mot ombord på samma flight ska du kontakta kundtjänst på telefon 0520-825 00 eller någon av våra agenter för bokning.