Personal

Anna Råhnängen

Flygplatschef/VD

Övergripande ansvar för samordning av flygplatsens drift och alla anställda.

Håkan Johansson

Chef trafikexpeditionen

Arbetar med incheckning och säkerhetskontroll. Säkerhetsansvarig.

Eirik

Trafikassistent

Kundservice och incheckning samt säkerhetskontrollant. Personaladministrativt ansvarig.

Gunnel

Administratör

Sköter fakturering, ekonomi och personal. Säkerhetskontrollant.

Anna

Trafikassistent

Kundservice och incheckning samt säkerhetskontrollant. Arbetar med marknadsföring.

Tommy

Trafikassistent

Kundservice och incheckning samt säkerhetskontrollant. Arbetar med marknadsföring.

Joakim Ahlqvist

Rampchef, teknisk chef

Ingår i räddningstjänst och säkerhetskontroll. Tankföreståndare och flygsäkerhetskoordinator

Amir

Rampman

Lastar väskor, röjer snö och tankar flygplanen. Ingår i räddningstjänsten. Säkerhetskontrollant och funktionsansvarig brand.

Samir

Rampman

Ingår i räddningstjänsten och arbetar i säkerhetskontrollen. Miljösamordnare och funktionsansvarig fält.Lastar och tankar flygplanen.

 

Bengt

Rampman

Lastar väskor och catering, tankar flygplanen. Ingår i räddningstjänst och säkerhetskontroll. Ansvarig fastighetsunderhåll.

Jesper

Rampman

Ingår i räddningstjänsten och arbetar i säkerhetskontrollen.

Mikael

Rampman

Lastar väskor och catering, tankar flygplanen. Ingår i räddningstjänst och säkerhetskontroll. Ansvarig flygplatsljus.

Therese

Cafébiträde

Hanterar catering till flygplanen och ordnar goda luncher och fika. Säkerhetskontrollant.

Carina

Cafébiträde

Ordnar goda luncher och fika. Säkerhetskontrollant.