Crew information

För information

Café och catering

Flygplatsens café når du på telefon: 0520-52 49 50

Flygplatsens prestanda och faciliteter

Bana 15-33: Flygplatsen får ta emot flygplan med högst referenskod 3 C.

Flygplatsledningen kan medge begränsad trafik med flygplan med högre krav på bankod.

Banans längd 1 710 m, landning bana 33 dock 1 500 m pga inflyttad tröskel.

Banans bredd är 30 m och stråkbredden 140 m.

Flygplatsens banor är godkända med instrumentbanor med följande radionavigeringsutrustning i enlighet med procedurer publicerade i NOTAM:

Bana 15: Icke precisionsinflygningsbana med NDB och RNP.

Bana 33: Precisionsinflygningsbana med ILS, NDB och RNP.

Flygplatsljussystem bana 15: Högintensivt inflygningsljus, enkelt, längd 420 m. Högintensiva banljus och PAPI.

Bana 33: Högintensivt inflygningsljus typ Calvert, längd 900 m. Högintensiva banljus och PAPI.

Banornas och stationsplattans bärighet är begränsad till PCN 18. Avsteg kan medges. Flygtrafikledningstjänsten bedrivs som flygkontrolltjänst. Flygplatsen har vissa begränsningar av miljöskäl.

Öppettider

Reservation för tidsändringar Öppettider, lokal tid: AD H24, TWR, REFF AND FUEL
(I samband med lov/helger är det reducerade öppettider)

Flygledartornets ordinarie öppettider:

Måndag: 06:45 - 18:30

Tisdag: 06:45 - 18:30

Onsdag : 06:45 - 18:30

Torsdag: 06:45 - 19:30

Fredag : 08:00 - 17:45

Lördag: Stängt

Söndag: 12:30 - 13:30 14:30-18:30

Övriga tjänster

Extra öppethållning kan erbjudas på begäran, kostnad enligt särskild prislista.

Flygplatsen har räddningstjänst under öppettid i kategori B4.

Flygplatsen tillhandahåller JET A1 (förnybart flygbränsle SAF) och UL 91. Godkända betalningsmedel är faktura/VISA/Mastercard.

För tankning kontakta Flygplatsen 0520-82500 eller maila info@fyrstadsflyget.se.

Fyrstads Flygplats AB tillhandahåller ramptjänst samt trafikant- och expeditionstjänst.

Våra passagerarutrymmen och vår utrustning är dimensionerad för volymer upp till ca 100 passagerare och de flesta turbopropflygplan, men vi klarar även andra flygplanstyper på begäran.

På flygplatsen finns två större varmhangarer, för mer info kontakta flygplatsens VD.

Relaterat innehåll