Särskilda behov

Allmänt

Om du inte kan förflytta dig till nödutgång vid en eventuell evakuering räknas du som rörelsehindrad. Det går bra att boka din resa på Västflyg kundcenter 0520-82500


Assistans

Bokning av assistans för passagerare med nedsatt rörlighet

Enligt EU förordningen skall bokning av assistans göras senast 48 timmar innan avresa. Du får avgiftsfritt ta med dig två rörelsehjälpmedel utan kostnad utöver ditt bagage.

Bokning senare än 48 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans. Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans om plats finns, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först.

Mötesplatsen

På flygplatsen finns det uppmärkta mötesplatser, där passageraren anmäler sin ankomst för att begära assistans.

Synskadade

Av säkerhetsmässiga skäl kan BRA inte acceptera fler än två synskadade passagerare med eventuell förarhund per flygning. Synskadade passagerare får full assistans vid behov. För att det skall gå så smidigt som möjligt, är det viktig att passageraren, eller den som bokar flygningen, informerar BRA.

Vilka regler gäller för gravida?

För att understöda säkerheten vid alla BRA flygningar har vi utarbetat följande bestämmelser för resande som är havande:

2-4 veckor före beräknad förlossning
BRA kräver ett läkarintyg, som intygar att den resande är pigg och vid god hälsa och datum när barnet förväntas födas. Om en passagerare ankommer till incheckning utan läkarintyg, måste tyvärr den resande avvisas tills ett sådant betyg är införskaffat. ”Biljetter” i sådana fall, kan alltid ombokas till en annan flygning, utan extra kostnad.

0-2 veckor före beräknad förlossning
0-2 veckor före beräknad förlossning får inte den gravida passageraren åka.

OBS!

Om kvinnan har upplevt några medicinska problem under sin graviditet bör hon alltid konsultera sin läkare innan hon flyger med BRA.

Resa med spädbarn

Spädbarn är barn mellan 0 och 2 år. Spädbarn enligt dessa definitioner är begränsat till maximum tre barn per flygning hos BRA . Spädbarn måste resa med en vuxen och sitta i den vuxna personens knä. Barnet reser gratis och har rätt till 10 kg incheckat bagage.

Djur och allergier

Djur

Medföljande djur skall transporteras i en godkänd bur, ha en totalvikt på max 8 kg för att accepteras inne i kabinen. Vi accepterar hundar och katter. Antalet djur per flight är begränsat till totalt två stycken.

Allergi

För din egen försäkran om att det inte finns några djur av den sort som du är allergisk mot ombord på samma flight ska du kontakta kundtjänst på telefon 0520-825 00 eller någon av våra agenter för bokning.